Adgang til EIF-Fitnesscentre

Adgang til fitnesscentrene sker ved brug af personlig adgangschip.
Adgangskontrollen skal sikre, at de personer som til enhver tid befinder sig i centeret, refererer til den klub/brugergruppe der er registreret og godkendt som ansvarlig klub/brugergruppe, j.v.f. fordelingsplanen, på det aktuelle tidspunkt.

Adgang til fitnesscentrene fås ved at foretage en elektronisk tilmelding. Tilmelding til fitnesscenteret kan alene foretages i vores online bookingsystem.  Guide til tilmeldingen finder du HER.

Efter online tilmelding skal du have udleveret en personlig adgangschip.

I Smørum-hallen kan udlevering ske hos halinspektøren. Medbring kvittering for køb af chip  (modtaget på mail.).

I Ganløse-hallen kan udlevering ske ved telefonisk aftale med Trine Stengade 40 96 05 10. Medbring kvittering for køb af chip (modtaget på mail).

Alle adgangschip er kodet således, at det kun giver brugeren adgang til lokalet i den tildelte tid j.v.f. fordelingsplanen, og kun for en sæson.

Chippen er personligt og skal fremvises på forlangende. Bortkomne chips kan kun erstattes ved køb af ny chip.

Kultur og Fritidsforvaltningen kan til hver en tid revidere regnskabet ved kontrolbesøg.

Alle midler benyttes til drift og vedligeholdelse af fitnesscentrene.