LSI – SIS og ØIU fusion

Ved samlede repræsentantskabsmøder i de 4 unioner den 26/3 2015 i Smørum Idrætscenter, hvor der er fine lokaliteter til den slags stormøder, mødte ca. 50 idrætsledere op som repræsentanter for 67 idrætsforeninger (ca. 17.000 medlemmer).

Formand Eskild Rønne bød velkommen, og man gik over til første halvdel af EIF’s repræsentantskabsmøde med formandens beretning og gennemgang af regnskabet.

Efter suspension af mødet gik man ud i de tre unioner, gik beretninger og regnskaber igennem dér og drøf-tede og stemte derefter om fusionen.

Der var overvældende flertal herfor, og EIF’s repræsentantskabsmøde blev efter denne kendsgerning gen-optaget med gennemgang og vedtagelse af et nyt lov sæt, forslag til budget, fastlæggelse af kontingent, fremlæggelse af budgetindstillinger til kommunens politiske udvalg samt valg af bestyrelse og revisor.

Der var ingen problemer med vedtagelse af lovene bl.a. fordi EIF havde haft det hele i høring i de tre for-skellige bysamfund.

Der var noget mere debat om budgettet, men det blev dog godkendt efter en god debat, og den fremtidige bestyrelse havde herefter også dette som arbejdsgrundlag.

Kontingentet blev fastlagt og EIF’s indstillinger til politikerne blev også modtaget af forsamlingen.

Ved valget lagde formanden, Eskild Rønne ud med at meddele, at han denne gang – han havde været for-mand nærmest efter EIF’s oprettelse kort efter kommunesammenlægningen – ikke modtog genvalg, der måtte en ny mand til.

Det blev efter bestyrelsens indstilling uden modkandidater, Paw Marnæs, der blev valgt med applaus.

Bestyrelsens andre opstillede kandidater – 4 gengangere – næstformand Dan Haugbøl, Carsten Jansson, Gert Olsen og Eskild Rønne blev valgt med klapsalver, og det sammen gjaldt nyvalgte Svend Aage Sørensen.

Bestyrelsen skal herefter i gang med at arbejde videre for og med idrætten i kommunen for at skabe bedst mulige vilkår for de mange idrætsudøvere, der ønsker en sund og veltrænet tilværelse i idrætten, gode og velegnede idrætsanlæg og væresteder, hvad enten det er i konkurrence- eller i breddeidrætssammenhæng.

Ølstykke, 28/3 2015, Eskild Rønne