Brand i Smørumhallen 1998

LSI har i gennem årene altid har altid haft et tæt samarbejde med kommunen, men vores hal brand i 1998 har i den grad vist at nærdemokratiet mellem idrætslivet og Ledøje-Smørum kommune må betragtes som en succes historie. En historie som jeg håber fortsætter i Egedal kommune.

Genrejsning af vores nedbrændte hal, et projekt til 23,5 mio. kr.

Da vores hal nedbrændte, nedsatte vi straks en arbejdsgruppe bestående af hallens ildsjæle og halpersonalet. Arbejdsgruppen analyserede de krav vi havde til en ny hal både som brugere og personale, og denne plan blev fremlagt for kommunen kort tid efter branden. Som brugere ønskede vi ikke ”bare” en kopi af den gamle hal eller et kommunalt prestigeprojekt, men et velfungerende og funktionelt område med bedre faciliteter. Det politiske liv modtog derfor vores planer, der ikke bare var ord, men plantegninger på et detaljeret niveau udarbejdet af vores lokale foreningsfolk.

Det politiske liv inddrog os som samarbejdspartnere i projektet og bidrog med et yderligere kvalitetsløft til byggeriet (penge) så udbudsmaterialet både lagde vægt på det funktionelle og kvaliteten i byggeriet. Da det er os som brugere, der ved hvor skoen trykker, er det også os der havde den endelige stemme ved vedtagelse af de fremsendte projekter, således vi endte med en ny hal, som vi i dag kalder vores og Danmarks smukkeste hal.

Dan Haugbøl
formand LSI

Fra Idrætsliv

Da den store idrætshal i Ledøje Smørum udbrændte totalt i begyndelsen af vintersæsonen i 1998, stod man pludselig med et kæmpe problem. Men i stedet for at kaste armene opgivende i luften, tog klubberne affære med det samme.

»Vores vision i idrætsforeningen har altid været at gøre det bedste, vi kan for vores medlemmer, også i en krisesituation. Alle var efter branden enormt hjælpsomme, og vores styrke i dag er faktisk den brand, fordi alle har været igennem en stor krise. Ved at rykke sammen levede vi op til de visioner, vi havde og stadig har i foreningen,« siger Dan Haugbøl, der i 1998 var formand for håndboldklubben under Ledøje Smørum Idrætsforening, LSI.

Trods det store chok vidste bestyrelsen i LSI, at man hurtigt måtte i gang med de mange opgaver, der skulle løses.

»Vi fik arrangeret et møde, hvor vi måtte omfordele alle haltider i hele kommunen. Der var ingen af de dengang ti klubber, der måtte stoppe deres aktiviteter, men de enkeltes tider i hallerne blev naturligvis stærkt reduceret,« fortæller Dan Haugbøl, der nu er formand for hele Ledøje Smørum Idrætsforening.

Håndboldklubben var i store problemer efter halbranden, da man pludselig skulle ud at finde nye steder til klubbens divisionshold. Håndbolden måtte overtage badmintonhallen til kampene, og på den måde ramte branden også badmintonklubben ekstra hårdt.

»Andre håndboldklubber hjalp til med træningstider, så divisionsholdet kunne fortsætte,« fortæller Dan Haugbøl. Samtidig arbejdede formændene i foreningerne hurtigt.

»Inden for tre uger til en måned var vi klar med ønsker og en realistisk plantegning til en ny hal, som en arkitekt hos os havde tegnet,« siger formanden. Kommunen gik i dialog med idrætsforeningen om en ny hal.
»Kommunen var også meget interesseret i en genopbygning, og der gik kun et år, så havde vi den nye hal. Den gamle lignede en gammel hangar, men nu er det en rigtig idrætshal,« siger Dan Haugbøl stolt.

De gode tider fortsatte for Ledøje Smørum Idrætsforening, der i 2001 fik bevilget godt ti millioner kroner af byrådet, hvis man kunne komme med et projekt at bruge pengene på.

»Foreningen har i perioden fået bevilget i alt 30 millioner kroner, som ender ud i 300 kvadratmeter nye foreningslokaler, udvidelse af de nuværende omklædningsfaciliteter, vi får bygget en tredje hal med tilhørende depot og omklædningsfaciliteter. Alt sammen grundet i hallen, der brændte,« siger en tilfreds Dan Haugbøl om foreningen, der bogstaveligt talt rejste sig fra asken som fugl Fønix.