Roller & ansvar

Roller & ansvar

Formanden for EIF er valgt på repræsentantskabsmødet. Formanden arbejder ud fra Funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer og har tillagt følgende arbejdsopgaver:

 • at være den, der i et godt samarbejde med bestyrelsen leder, fordeler og uddelegerer foreningens opgaver, alt efter beføjelser
 • at være den, der sikrer, at der tages initiativ til nye tiltag i foreningens aktiviteter, alt ud fra foreningens målsætning og idégrundlag
 • at være den, der i samarbejde med kasséreren i foreningen udarbejder det årlige budget til endelig godkendelse på et bestyrelsesmøde
 • at være den, der foretager den udadvendte kontakt til offentlige myndigheder, andre foreninger og  sammenslutninger, når kontakten ikke er fordelt til andre i bestyrelsen
 • at være den, der hjælper øvrige arbejdsområder med råd og dåd, samt følger op omkring de uddelegerede områder
 • at være den, der leder bestyrelsesmøder og foranlediger mødeledelse til foreningens andre møder
 • at være den, der udfærdiger skrivelser, der ikke er henlagt til et andet arbejdsområde
 • at være den, der modtager, sortérer og fordeler foreningens eksterne post

Næstformanden

 • at være den, der sikrer, at der tages initiativ til nye tiltag i foreningens aktiviteter, alt ud fra foreningens målsætning og idégrundlag
 • at være stedfortrædere for formanden
 • at være den, der om muligt deltager i adhoc-opgaver i bestyrelsen

Kassereren

Kassereren i EIF er udpeget af ledelsen

Kassererens selvstændige opgaver er:

 • at være den, der udfærdiger foreningens årlige budget i samarbejde med formanden og til fremlæggelse på bestyrelsesmøde
 • at være den, der løbende har overblik over foreningens økonomi, herunder at kunne udarbejde nødvendige budgetter, samt opfølgning på udfærdigede budgetter
 • at være den, der løbende fører foreningens regnskab, herunder bogføring og afstemning af kassekladde, samt bogføring af diverse udskrifter
 • at være den, der udfærdiger foreningens årlige regnskab, samt fremlægger dette på foreningens årlige generalforsamling
 • at være den, der søger om aktivitetsstøtte og lokaletilskud
 • at være den, der udfærdiger andre ansøgninger om økonomisk støtte til foreningen i samarbejde med formanden eller et andet bestyrelsesmedlem
 • at være den, der udarbejder og udbetaler omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen, herunder opfølgning af dette
 • at være den, der løbende foretager foreningens udbetalinger samt have kontakt til bank og nødvendig forsendelse, herunder også at modtage post
 • at være den, der om muligt deltager i adhoc-opgaver i bestyrelsen

Sekretæren i EIF er udpeget på repræsentantskabsmødet. Sekretæren arbejder ud fra Funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer og har tillagt selvstændige arbejdsopgaver.

Sekretærenes selvstændige arbejdsopgaver er:

 • at være den, der udsender indkaldelse til bestyrelsesmøder efter forudgående kontakt til formanden, herunder godkendelse af mødetid, mødested og dagsorden til møderne
 • at være den, der sikrer, at der tages initiativ til nye tiltag i foreningens aktiviteter, alt ud fra foreningens målsætning og idégrundlag
 • at være den, der tager referat fra bestyrelsesmøder, samt udsender referatet til bestyrelsesmedlemmerne efter mødet
 • at være den, der adhoc deltager i øvrigt forefaldende arbejde i bestyrelsen