Menu

Vedtægter for Egedal Idræts Fællesskab

Vedtægter Egedal Idræts Fællesskab

EIF er samlet i sin nuværende form en fusion mellem Stenløse Idrætssammenslutning – SIS, Ølstykke IdrætsUnion – ØIU samt Ledøje-Smørum Idrætsforening – LSI

Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 3. oktober 2006, med efterfølgende ændringer på EIF’s repræsentantskabsmøde den 26 marts 2015.

EIF´s vedtægter kan downloades her