Medlemsskab

EIF+ klub medlemskab

  • EIF+ klub medlemskab +
  • Adgang til EIF træningscenter Smørum og Ganløse (hold adgang og personligt adgang for klubbens medlemmer)
  • EIF Smørum reklame konto – Smørum klubber kan få materiale tilskud
  • Egedal kommune Budget idekatalog (indstilling til større anlæg og vedligeholdelse af eksisterende)
  • Benyttelse af foreningslokaler i Smørum til klub arrangement (EIF klub+ leverance aftale med Cafeen)
  • EIF som klubbens Talerør til kommunen i klub specifikke sager
  • Kursusvirksomhed (EIF kursus igennem Region Hovedstaden Idræt) –
  • Kursusvirksomhed igennem DGI midt og vest-Sjælland (kontakt din EIF område ansvarlige for praktisk planlægning
  • Mulighed for tilkøb af afdeling i https://egedal-if.halbooking.dk/
  • Deltagelse i EIF+ arrangementer – min. 1-2 område arrangementer om året

Kontingent: 1kr./medlem i klubben (Klubbens CFR indberetning)

Indmeldelse