Samarbejdsaftale med Egedal Kommune

Hensigten i det fremadrettede samarbejde mellem Egedal Idrætsfællesskab (EIF) og Egedal kommune.

Kultur og Fritidsudvalget i Egedal kommune (KFU) ser det fortsat som en styrkelse af det eksisterende samarbejde indenfor foreningernes interesseområder. Det gælder ønsket om sammenslutninger, paraplyorganisering indenfor kulturforeninger, børne- og ungdomsorganisationer, idrætsforeninger og voksenundervisning. Disse ønsker om etablering af paraplyorganisationer eller sammenslutninger ser Kultur og Fritidsudvalget som en styrkelse af samarbejdet, og for at få ét talerør.

Kultur og fritidsudvalget synliggør sine hensigter i et fremadrettet, positivt og konstruktivt samarbejde med paraplyorganisationerne, og især et styrket og konstruktivt samarbejde med EIF, som er sammenlægningen af idrætsforeninger i Egedal kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget har en stor og målrettet interesse i, at idrætslivet orienteres og høres i principielle og væsentlige sager, som vedrører området, og som har berøring og betydning for idrætslivet i Egedal kommune.

Således skal sager, der fra en klub, forening el.lign. måtte blive rettet til KFU og/eller KFC henvises til behandling i EIF.

Det er også udvalgets hensigt at idrætslivet, læs EIF, aktivt inddrages i planlægningen af området indenfor såvel udbygning og vedligeholdelse af områdets faciliteter, lokale- og udendørsanlæg samt aktiviteter.

Desuden at idrætslivet gives mulighed for at deltage i og medvirke til at prioritere og foreslå investeringer, som dels er målrettet og dels har klar snitflade til idrætten.

Det er udvalgets interesse, at idrætten deltager i den overordnede årlige lokalefordeling i samråd med KFC og idrætsinspektørerne, og derigennem er med til at sikre en hensigtsmæssigt og optimal udnyttelse af lokaler og udendørsanlæg overalt i kommunen. EIF skal også inddrages til at medvirke aktivt til formuleringen samt vedligeholdelsen af politiker indenfor kultur, fritids- og idrætsområder, herunder de nu (af det nedlagte Folkeoplysningsudvalg) opstillede Kultur- og fritidspolitikker, regler for aktivitetstilskud, lokalefordeling m.v.

For at sikre en konstruktiv og fremadrettet kontakt med foreningerne, gennemfører Kultur- og fritidsudvalget 2-4 årlige dialogmøder primært med paraplyorganisationerne subsidiært foreningslivet generelt.

Det er idéen, at man på dialogmøderne drøfter væsentlige emner, som har betydning for fritidslivet, og hvor det er udvalgets forventning, at foreninger spiller en aktiv rolle i denne dialogform.

Vedtaget af Egedal Kultur & Fritidsudvalg den 7/6-2011