EIF Foreningsaften – Hvorfor forlader de unge foreningslivet?

Torsdag d. 16. maj 2024 kl. 18:45 til 21:30 – Smørum Idrætscenter – Foreningslokalerne

Emnet for Foreningsaftenen vil være:

Hvordan kan vi fastholde de unge mennesker i vores foreninger, og hvilke mekanismer gør at de unge forlader foreningslivet igen.

 

For at bringe os sikker igennem dette store emne, har EIF tilkaldt assistance fra Leder af Center for Ungdomsstudier (CUR) med ekspertise i børn, unge og betweenagere – Søren Østergaard, som vil dele ud af sin store viden fra de seneste undersøgelser vedr. hvad der for børn og unge til at søge foreningslivet, men også lige så vigtigt – hvad der får dem til at forlade fællesskabet igen.

EIF_-_Soren_Ostergaard.jpg     Lidt om Søren Østergaard:

 

Søren Østergaard har siden 1995 primært forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, samt trivsel.

I dag er han en af de mest kompetente foredragsholdere på området, og formår altid at give sine erfaringer og konkrete værktøjer videre til publikum.

 

Af hensyn til bestilling af drikkevare m.v. er tilmelding nødvendig:

Tilmelding foregår via NEMtilmed EIF Foreningsaften – TEMA: Hvorfor forlader de unge foreningslivet? | Egedal Idrætsfællesskab – EIF (nemtilmeld.dk)

Vi glæder os til at se jer

EIF